Castellano Català
Edo Maquinaria
Edo Maquinaria
VendaVenda

Roda bastida/Producte en Venda
(*) La imatge mostrada podria no correspondre exactament amb el producte
Veure imatge detallada

Roda bastida
Producte en VendaSol-licitar  

Característiques tècniques
Roda bastida amb fre

- Diàmetre roda 200 mm
- Diàmetre exterior boló 35 mm
- Boló massís
- Pes 3,6 Kg.
- Capacitat de càrrega 200 Kg.
- Llanda metàlica